Cultuurpunt Aalsmeer

Het Cultuurpunt is op initiatief van de Gemeente Aalsmeer opgericht met als doel het verzorgen van het muziek-, dans- en dramaonderwijs voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd en het ondersteunen van het culturele leven in Aalsmeer.  Enerzijds wordt op deze wijze invulling gegeven aan de wens van de gemeente zoveel mogelijk kinderen dicht bij school in de eigen wijk met muziek, dans en toneel kennis te kunnen laten maken. Anderzijds kunnen cultuurliefhebbers en beoefenaars, zowel amateurs als professionals, bij het Cultuurpunt kennis delen, advies inwinnen en elkaar ontmoeten. Het Cultuurpunt wil samenwerkingsverbanden stimuleren en heeft een aanjaagfunctie voor het ontwikkelen van nieuwe culturele activiteiten.

Combinatiefunctionaris

De combinatiefunctionaris richt zich op het organiseren van nieuwe activiteiten, zowel binnen- en buitenschools, op basis van de behoefte van het onderwijs, kinderen en hun ouders.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de combinatiefunctie, dan kunt u een email sturen naar info@cultuurpuntaalsmeer.nl