Vacatures

De Binding is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Hieronder vind je de meest urgente onbezoldigde vrijwilligersfuncties:

De Binding houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met activiteiten voor jeugd en jongeren in Aalsmeer. De Binding is vooral bekend van de zomerkampen en de Kindervakantieweek, beter bekend als de Huttenbouw. Om onze activiteiten verder vorm te blijven geven zijn wij hard op zoek naar bestuursleden. Het bestuur vergadert elke maand (meestal op de eerste dinsdag om 19.30 uur).

Het bestuur houdt zich onder andere bezig met de begroting, subsidies, ondersteuning van de twee Bindingwerkers en andere vrijwilligers, de relatie met de gemeente Aalsmeer en de verschillende commissies van de Binding. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester én uit vertegenwoordigers uit diverse commissies van de Binding. Zo probeert het bestuur op de hoogte te blijven van wat er zoal gaande is in het Bindingse en bij te sturen waar nodig.

De tijdsinzet is ongeveer 4 uur per maand. In eerste instantie zul je in het bestuur plaatsnemen als algemeen bestuurslid, maar misschien is het penningmeester- of voorzitterschap op den duur wel iets voor jou! Het is niet noodzakelijk dat je bestuurservaring hebt. De Binding biedt je een prachtige kans om dit in een veilige omgeving te leren.

Zonder bestuur zijn de activiteiten die we voor jeugd en jongeren organiseren niet mogelijk. Wil jij je steentje bijdragen, heb je interesse of wil je meer informatie? Dan kun je mailen naar info@debinding.nl of bellen met voorzitter Jos Buskermolen via 06-55307145.

Ben jij goed met cijfers? Kritisch ingesteld? Kun je begrotingen en jaarrekeningen kloppend krijgen in samenspraak met zeer enthousiaste vrijwilligers? Of sta je ervoor open dit te leren? Dan is de functie van penningmeester jou op het lijf geschreven! Ervaring is niet noodzakelijk, je kunt bij ons alles leren.

Taken Penningmeester:

  • Maandelijkse bestuursvergadering (ongeveer 2 uur per maand)
  • Opstellen jaar begroting en daaruit voortvloeiend de jaarlijkse subsidieaanvraag richting gemeente
  • Betrokken bij opstellen van jaarrekening en financieel verslag richting gemeente
  • Coördinatie richting de bank voor aanvraag bankpasjes en autorisaties
  • Bijhouden verzekeringen
  • Financiële update gedurende het jaar

Totale tijdsinzet ongeveer 4 uur per maand.

Voor de nieuwe Sponsorcommissie is de Binding op zoek naar meerdere fondsenwervers. Mensen die een wervende subsidieaanvraag kunnen schrijven en fondsen enthousiast kunnen maken over ons werk en hen zo kunnen bewegen tot het doen van een financiële bijdrage. Dit is voor ons een nieuwe manier van werken dus we kunnen nog weinig zeggen over tijdsinzet of aantal vergaderingen per jaar, etc. Het fijne daaraan is dat dit dus nog vormgegeven kan worden.

Deel van de taak van de sponsorcommissie is ook het opnieuw optuigen van de Vrienden van de Binding. Een groep mensen die op regelmatige basis financiële steun biedt aan de Binding.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Dan kun je mailen naar inge@debinding.nl of bellen met Inge via 06-13251190