Vacatures

De Binding is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Hieronder vind je de meest urgente onbezoldigde vrijwilligersfuncties:

De Binding heeft een periode van transitie achter de rug waarin wij terug gegaan zijn naar onze basis: het kampwerk en de activiteiten daaromheen. Om deze activiteiten verder vorm te blijven geven zijn wij hard op zoek naar een secretaris voor ons bestuur. Het bestuur vergadert elke maand op de eerste woensdag om 20.00 uur. Het is niet noodzakelijk dat je bestuurservaring hebt. De Binding biedt je een prachtige kans om dit in een veilige omgeving te leren. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Dan kun je mailen naar info@debinding.nl of bellen met voorzitter Jos Buskermolen; 06-55307145.

Ben jij degene die nooit een verjaardag vergeet? Noemen anderen je wel eens een Pietje Precies? Hou je van organiseren en overzicht houden? Vind je het fijn om contacten te onderhouden met anderen en van alles op de hoogte te blijven? Dan is de functie van secretaris echt iets voor jou!

Taken Secretaris:

 • Samen met je collega bestuursleden vorm geven aan het beleid van de Binding;
 • Tijdens de maandelijkse bestuursvergadering notuleren (ongeveer 2 uur per maand);
 • Een paar dagen vooraf aan de vergadering wordt de agenda opgesteld
  n.a.v. de jaarplanning met eventuele aanvulling van de werker of
  voorzitter;
 • Jaarlijks maken van een vergaderschema;
 • Bijhouden van het aan- en aftreedrooster van het bestuur en wijzingen doorgeven aan de Kamer van Koophandel;
 • Verzorgen van attenties voor het personeel (kerst en verjaardag)
 • Uitnodigen verschillende commissies binnen de Binding om 1 maal per jaar aan te schuiven bij het bestuurlijk overleg;
 • Organiseren en bijhouden van de gezamenlijke Dropbox.

Totale tijdsinzet ongeveer 4 uur per maand.

De Binding heeft een periode van transitie achter de rug waarin wij terug gegaan zijn naar onze basis: het kampwerk en de activiteiten daaromheen. Om deze activiteiten verder vorm te blijven geven zijn wij hard op zoek naar een penningmeester voor ons bestuur. Het bestuur vergadert elke maand op de eerste woensdag om 20.00 uur. Het is niet noodzakelijk dat je bestuurservaring hebt. De Binding biedt je een prachtige kans om dit in een veilige omgeving te leren. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Dan kun je mailen naar info@debinding.nl of bellen met voorzitter Jos Buskermolen; 06-55307145.

Ben jij goed met cijfers? Kritisch ingesteld? Vind je het leuk om
anderen uitleg te geven? Hou je ervan begrotingen en jaarrekeningen
kloppend te krijgen in samenspraak met je collega bestuursleden en zeer
enthousiaste vrijwilligers? Dan is de functie van penningmeester jou op
het lijf geschreven!

Taken Penningmeester:

 • Samen met je collega bestuursleden vorm geven aan het beleid van de Binding;
 • Maandelijkse bestuursvergadering (ongeveer 2 uur per maand);
 • Opstellen jaarbegroting en daaruit voortvloeiende subsidieaanvragen;
 • Betrokken bij opstellen van jaarrekening en financieel verslag in samenwerking met accountant;
 • Coördinatie voor aanvraag bankpasjes en autorisaties;
 • Bijhouden verzekeringen;
 • Financiële updates gedurende het jaar aan het bestuur verstrekken;
 • Actief betrokken bij het oprichten van de sponsorcommissie en het contact met hen onderhouden
 
 

Totale tijdsinzet ongeveer 4 uur per maand.

Voor de nieuwe Sponsorcommissie is de Binding op zoek naar meerdere fondsenwervers. Mensen die een wervende subsidieaanvraag kunnen schrijven en fondsen enthousiast kunnen maken over ons werk en hen zo kunnen bewegen tot het doen van een financiële bijdrage. Dit is voor ons een nieuwe manier van werken dus we kunnen nog weinig zeggen over tijdsinzet of aantal vergaderingen per jaar, etc. Het fijne daaraan is dat dit dus nog vormgegeven kan worden.

Deel van de taak van de sponsorcommissie is ook het opnieuw optuigen van de Vrienden van de Binding. Een groep mensen die op regelmatige basis financiële steun biedt aan de Binding.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Dan kun je mailen naar tessa@debinding.nl of bellen met Tessa via 0614929662.