Bestuur

FotoBestuur2022

Bindingbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Binding op strategisch niveau. Het bestuur vergadert maandelijks en houdt zich bezig met onderwerpen als de begroting, subsidies, de relatie met de gemeente Aalsmeer, personeelszaken en het toezien op goede uitvoering van activiteiten. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester én uit vertegenwoordigers uit de diverse geledingen van de Binding. Zo probeert het bestuur op de hoogte te blijven van wat er zoal gaande is in het Bindingse en bij te sturen waar nodig.

De samenstelling van het bestuur per oktober 2021:

Jos Buskermolen, voorzitter

Marije de Haan, secretaris

Jan Joore, waarnemend penningmeester

Jordy Schenkius, bestuurslid

Wil jij je steentje bijdragen aan dit mooie werk dan kun je reageren naar:

info@debinding.nl.

Wil jij je steentje bijdragen aan dit mooie werk?

Medewerkers

Lizanne is als Bindingwerker verantwoordelijk voor het BEAU en ondersteuning van de Kampcommissie. Daarnaast levert ze een bijdrage aan de (beleids)ontwikkeling van de Binding als organisatie. 

Bindingwerker

Naam: Lizanne Eveleens

Mail: lizanne@debinding.nl

Telefoon: 06-14672374

Lizanne

Inge is als Bindingwerker in de functie ‘vrijwilligerscoördinator’ verantwoordelijk voor de werving, ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers van de Binding. Inge is verantwoordelijk voor de kringen, Sinterklaas-actie, samenwerking met de DGA en administratieve zaken. Ze levert daarnaast een bijdrage aan de (beleids)ontwikkeling van de Binding als organisatie. 

Bindingwerker

Naam: Inge de Haan

Mail: inge@debinding.nl

Telefoon: 06-13412303

Foto