Partners

De Binding werkt samen met verschillende partijen die ook werkzaam zijn in en voor de gemeente Aalsmeer. Graag stellen wij ze aan je voor.

De roots van de Binding bevinden zich bij de DGA die in 1942 begonnen zijn met het organiseren van zomerkampen. De Binding is ontstaan bij de DGA en is sinds 1972 een zelfstandige stichting. Nog steeds huisvest de Binding zich in het kerkgebouw van de DGA en zit een vertegenwoordiger van de DGA in het Bindingbestuur. Jaarlijks organiseren we verschillende activiteiten in goede samenwerking.

De gemeente is een betrouwbare partner, omdat wij lokaal opereren en subsidie mogen ontvangen van de gemeente. Samen met de Wethouder Jeugdzaken bespreken we waar de Binding een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de jeugd in Aalsmeer.

De N201 is de locatie waar de Kindervakantieweek een aantal malen heeft plaats gevonden en waar wij in het verleden ook disco’s en andere activiteiten hebben georganiseerd. De Binding en de N201 onderhouden een warme werkrelatie en werken samen waar mogelijk en wenselijk.

Buurtwerk is de jongerenwerkorganisatie in Aalsmeer. Het team jongerenwerk van Buurtwerk is er voor jongeren van 10 t/m 23 jaar in Aalsmeer Dorp, Aalsmeer Oost en Kudelstaart. De jongerenwerkers coachen jongeren bij hun talentontwikkeling, gaan met jongeren in gesprek op straat en helpen jongeren bij het organiseren van activiteiten. Dit betekent dat jongeren zelf de activiteiten bedenken en organiseren en dat de jongerenwerker hen hierbij ondersteunt. De Binding werkt nauw samen met Buurtwerk op het gebied van het organiseren van activiteiten, signaleren van problematiek en kennisuitwisseling.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, woonachtig in Aalsmeer of Kudelstaart, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sport- of culturele vereniging.

Wil jij je steentje bijdragen aan dit mooie werk?