Bestuursleden gezocht!

Wie is er niet mee opgegroeid? De Binding is een begrip in Aalsmeer en omstreken. Ieder jaar gaan er weer vele kinderen mee op zomerkamp, genieten er kinderen van de Kindervakantieweek, van de inlopen in Aalsmeer en Kudelstaart en van het jaarlijkse kerstspel. En daar maken we velen heel erg blij mee. 

Maar: een organisatie als de Binding leeft van zijn vrijwilligers. Zij gaan mee als kampleiding, helpen met het organiseren van vele activiteiten en zorgen voor een gezellige kerstavond. Daarnaast hebben we zes medewerkers in dienst die zich het hele jaar inzetten voor de jeugd van Aalsmeer. Door het organiseren van inlopen, vakantie-activiteiten en aanwezigheid op scholen. 

En: een gezonde organisatie als de Binding heeft ook een bestuur nodig. Mensen die op de achtergrond ervoor zorgen dat de dingen blijven lopen, dat we een goed contact houden met de Gemeente Aalsmeer en allerlei zaken regelen zodat iedereen kan genieten van de activiteiten van de Binding. 

DE BINDING ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN!

Er zijn op dit moment drie vacatures die dringend gevuld moeten worden: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Willen we dat de Binding blijft bestaan, dan zullen deze functies opgevuld moeten worden. 

Geinteresseerd? Zie de functie omschrijving hieronder en stuur een mail naar bestuur@debinding.nl! 

 

Voorzitter Stichting de Binding

 

De voorzitter van De Binding is het gezicht van Stichting De Binding naar de buitenwereld. De voorzitter onderhoudt, samen met de coördinator van De Binding en in combinatie met diverse bestuursleden het contact met diverse partijen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Aalsmeer en de DGA. De voorzitter is eindverantwoordelijk en tekenbevoegd voor personele zaken, financiële zaken, subsidiezaken op basis van inschrijving Kamer van Koophandel. voor het functioneren van De Binding

 

Tijdsbelasting:

 • Maandelijks: bestuursvergadering op woensdag (2 uur per maand)
 • 4 tot 6 keer per jaar: overleg met de gemeente Aalsmeer (2 uur per keer), samen met overige bestuursleden
 • 1x per jaar: overleg tussen Bindingbestuur en Kerkenraad DG Aalsmeer (2 uur)
 • Onregelmatig: overleg tussen coördinator De Binding (gem. 1 uur per maand)
 • Onregelmatig: extra overleg over specifieke onderwerpen (personeel, uwv, arbodienst, subsidie gemeente etc)
 • Gemiddelde maandelijkse belasting: 4-6 uur.

 

 

Penningmeester

De penningmeester houdt zich bezig met de financiële zaken binnen De Binding. Hij doet dat niet alleen: een groot gedeelte van de dagelijkse zaken (jaarrekening, financieel verslag, salarissen etc.) wordt door een externe partij gedaan.

 

Tijdsbelasting:

 

 • Maandelijks: bestuursvergadering op woensdag (2 uur per maand)
 • 4 tot 6 keer per jaar: overleg met de gemeente Aalsmeer (2 uur per keer), samen met overige bestuursleden.
 • Onregelmatig: extra overleg over specifieke onderwerpen (personeel, uwv, arbodienst, subsidie gemeente etc)
 • Opstellen jaar begroting en daaruit voortvloeiend de jaarlijkse subsidieaanvraag richting gemeente, grotendeels op basis van cijfers afgelopen jaar en rekening houdend met eventuele aanpassing in uren en CAO aanpassingen. 
 • Betrokken bij opstellen van jaarrekening en financieel verslag richting gemeente. Dit wordt grotendeels voorbereid door een externe partij, maar een stukje overleg, begrip van de cijfers en coördinatie is vereist.
 • Coördinatie richting de bank voor aanvraag bankpasjes en autorisaties. 
 • Verantwoordelijk voor de status en correctheid van verzekeringen (inboedel, aansprakelijkheid, etc). 
 • Financiële updates gedurende het jaar.
 • Gemiddelde maandelijkse belasting: 2-6 uur. De belangrijkste momenten in het jaar zijn de begrotings- / subsidieaanvraag en het financieel verslag richting gemeente.

 

 

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het maken en uitwerken van de notulen. En het opstellen van de maandelijkse agenda. De agenda wordt opgesteld n.a.v. de jaarplanning met evt. aanvulling vanuit de werkers en/of de voorzitter.

 

Tijdsbelasting:

 • Maandelijks: bestuursvergadering op woensdag (2 uur per maand)
 • 4 tot 6 keer per jaar: overleg met de gemeente Aalsmeer (2 uur per keer), samen met overige bestuursleden.
 • Onregelmatig: extra overleg over specifieke onderwerpen (personeel, uwv, arbodienst, subsidie gemeente etc)
 • Jaarlijks: maken van een vergaderschema voor het komende jaar
 • Bijhouden van het aan aan- en aftreedrooster van het bestuur en wijzigingen doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Bijhouden van verjaardagen, jubilea, kerstpakketten etc.
 • Gemiddelde maandelijkse belasting: 4-6 uur

 

 

De Binding online!

Wisten jullie al dat wij samen met onze collega's van DOCK maandelijks een nieuwsbrief uitbrengen? Hierop is te lezen wat we de afgelopen maand hebben gedaan en wat er voor komende maand op de planning staat wat betreft het tiener- en jongerenwerk. Via deze link kom je bij de nieuwsbrief van maart, en kun je via 'past issues' de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar teruglezen. Je kunt je linksbovenin via 'subscribe' inschrijven, zodat je de nieuwsbrief maandelijks in de mail ontvangt. Daar word je blij van, want er gebeuren allerlei leuke en mooie dingen voor kinderen, tieners en jongeren in Aalsmeer en Kudelstaart!

Nog een wist-je-datje: De website www.jonginaalsmeer.nl is vorige week online gegaan. Daarop is allerlei informatie te vinden voor jonge mensen in Aalsmeer en Kudelstaart over bijvoorbeeld wat er te doen is in de gemeente, maar ook over bijvoorbeeld alcohol, drugs, wonen, je lijf en geld. De website is dus een online informatiepunt voor jongeren en het idee is dat Jong in Aalsmeer ook iets ván de jeugd in Aalsmeer en Kudelstaart wordt, dus er is een hoop ruimte voor leuke dingen zoals blogs en vlogs.

Kortom, we mogen dan al wel ruim 45 jaar bestaan, ouderwets zijn we zeker niet. Check ook onze instagram (@debinding45), facebook, app ons en mail ons! Maar we vinden het natuurlijk ook gezellig als je gewoon bij ons langskomt hoor en we zijn af en toe ook 'in het wild' op school en op straat in Aalsmeer en Kudelstaart te vinden. Vertel het ons vooral als je leuke ideeën of vragen hebt!