Algemene voorwaardes inschrijving KVW

Voorwaarden voor opgave en betaling kindervakantieweek 2018 de Binding

INSCHRIJVING – Uw kind is ingeschreven voor de Kindervakantieweek (KVW) wanneer u het hebt ingeschreven via de Bindingsite. U verplicht uzelf hiermee tot het betalen van het volledige entreegeld. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

 • BETALEN – Nadat u uw kind heeft ingeschreven is er direct een betaling verplicht.

 • GIFT en FONDS

De Binding vindt het belangrijk dat de KVW voor iedereen toegankelijk is. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen. Helaas is dit wel de werkelijkheid. Wij vragen om een extra gift, bovenop het inschrijfgeld van € 30,- p.p. Deze gift wordt besteed aan hen die het inschrijfgeld niet kunnen betalen en wel heel graag zouden willen meedoen. U kunt bij uw inschrijving aangeven of u een extra gift wilt doen. Wanneer u denkt voor dit potje in aanmerking te komen, neem dan contact op met Lenneke Heijjer(tel: 0297-326326) of via lenneke@debinding.nl. Uw aanvraag zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

 • AFZEGGINGEN - Het is voor onze organisatie zeer belangrijk dat een eventuele afzegging zo spoedig mogelijk via kindervakantieweek@debinding.nl wordt gemeld. Indien door ziekte of ongeval van de deelnemer of door bijzondere familieomstandigheden deelname aan de KVW onmogelijk is, zal de helft van het betaalde bedrag (€15,- per kind) teruggestort worden. In voorkomende gevallen kan een verklaring van een arts worden verlangd.
Redenen als ‘eigen vakantie’, ‘geen zin’, ‘vriendje of vriendinnetje gaat niet mee’, zijn geen argumenten om voor restitutie in aanmerking te komen. Het volledige bedrag (€30,- per kind) zal niet worden teruggestort.

SCHADE DOOR ONZORGVULDIG HANDELEN – Indien er schade is ontstaan aan materialen van derden door onzorgvuldig gebruik of handelen van de deelnemer, zullen de kosten van herstel achteraf bij de deelnemer in rekening worden gebracht. 

 • BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN / DIEET / MEDICIJNGEBRUIK – Wij verzoeken u bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld medicijngebruik ruim vóór de KVW d.m.v. het bijzonderhedenformulier aan te geven. Vanzelfsprekend wordt er met vertrouwelijke informatie zeer zorgvuldig omgegaan.

• AVG:
Tijdens het inschrijfproces wordt u gevraagd hoe wij om moeten gaan met uw gegevens. Hier zijn twee opties voor:

Bij akkoord:
Hierbij geef ik de Binding toestemming om mijn persoonsgegevens en die van mijn kind(eren) te verzamelen ten behoeve van de activiteit waarvoor ik mij inschrijf.  Ik geef toestemming om tijdens de activiteit gemaakte foto's te verspreiden onder de andere deelnemers van de activiteit en deze te publiceren in het (besloten) archief van de Binding. De gemaakte foto's kunnen ook gebruikt worden op de website of sociale media van de Binding. De groepsfoto wordt aan het einde van de week aan iedereen meegegeven.

Let op!: Voor foto's die gebruikt worden in gerichte PR (denk aan groeps- of portretfoto's op bijvoorbeeld een poster of krantenbericht) zullen wij expliciet voor een specifieke foto apart toestemming vragen.

Geen akkoord:
Ik geef de Binding geen toestemming voor het verzamelen van mijn persoonsgegevens voor de activiteit waar ik me voor inschrijf. Ik realiseer mij dat, indien ik mij inschrijf voor de KVW, dit betekent dat mijn kind niet op foto's komt te staan, ook niet de groepsfoto die na afloop word uitgedeeld.

Voor verdere info over de AVG verwijzen wij u door naar: https://www.debinding.nl/de-binding/avg-de-binding

  Inschrijving voor de KVW betekend acceptatie van deze regels voor opgave en betaling.

 

Aalsmeer, okt 2018

de Binding