ANBI

RSIN nummer
28.54.946

Doelstelling
Het doel van de stichting is het bevorderen van het jeugd-jongeren- en vormingswerk in Aalsmeer en omgeving.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan 
2017 wordt het jaar waarin de Binding door gaat met het ontwikkelen als een professionele jongerenwelzijnsorganisatie gericht op tieners in de leeftijd van 10 tot 15 jaar in de gemeente Aalsmeer. Deze professionalisering zien we terug bij onze medewerkers doordat zij zich verder aan het ontwikkelen zijn door opleiding en training. Tevens zullen we nadrukkelijk aanwezig zijn in sociale netwerken. Het organiseren van activiteiten is geen doel maar een middel. Een middel om in een vroeg stadium kwetsbare kinderen te traceren, ondersteuning te bieden en te begeleiden naar zelfredzame burgers. Niet alleen door signaleren achteraf maar ook door programma’s met een preventieve werking.

De Binding gaat bijdragen aan het ontwikkelen van talenten van tieners. Hier hebben wij al jarenlange ervaring mee door de kampen die wij organiseren. De vrijwilligere leiding van de kampen zijn in 99% van de gevallen zelf als kind met een kamp meegegaan.

De professionalisering van onze organisatie zien wij terug in de wijze waarop wij aan de gemeente Aalsmeer rapporteren over de voortgang van onze inspanningen. Dit vergt tevens een andere aansturing door het vrijwillige bestuur van De Binding. Wij zien 2017 als het jaar van het voortzetten van de ingeslagen weg. Samen met onze sociale netwerkpartners en de gemeente Aalsmeer gaan we met veel energie en vertrouwen deze koers varen.

Financiële verantwoording

Download (pdf) de financiële verantwoording 2012
Download (pdf) de financiële verantwoording 2013
Download (pdf) de financiele verantwoording 2014
Download (PDF) de financiele verantwoording 2015
Download )pdf) de financiele verantwoording 2016