de Binding

De Binding organiseert activiteiten voor en met tieners met de volgende visie:

 “Het tienerwerk brengt bij tieners een veranderingsproces op gang, gericht op het verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie (school/werk/toekomst) en hun persoonlijke positie. De rol van het tienerwerk is preventief en signalerend bij individuele tieners en ondersteunt en motiveert tieners naar de passende zorg.
De focus ligt op tieners van 10-15 jaar. Het accent ligt niet alleen op de kwetsbare tieners. Het gaat ook om talentontwikkeling.”