Binding bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Binding. Dat is een veelomvattende taak. Voorbeelden van onderwerpen waar het Bindingbestuur zoal over vergadert zijn: subsidieaanvraag, fondsenwerving en besteding van gelden, de kampen, locatiebeheer, veiligheid, automatisering, opleiding/training werkers en vrijwilligers en natuurlijk de activiteiten die de Binding op alle locaties organiseert.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester én uit vertegenwoordigers uit de diverse geledingen van de Binding. Zo probeert het bestuur op de hoogte te blijven van wat er zoal gaande is in het Bindingse en bij te sturen waar nodig.

Het bestuur vergadert 10 keer per jaar volgens de reguliere agenda.

Daarnaast schuift iedere 'groep' uit de Binding (kampcommissie, Bindingkoor, vrienden van de Binding etc.) één keer per jaar aan bij een bestuursvergadering. Zo kan er wat meer tijd worden besteed aan specifieke vragen of problemen.

De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2020:

Jos Buskermolen, voorzitter
Martijn Stieva, bestuurslid
Martine van der Laarse, secretaris  
Carolien Mekke, penningmeester
Koen Persoon, bestuurslid
Dave van der Laarse, bestuurslid
Jan Joore, bestuurslid

De Binding is een begrip in Aalsmeer. Jaarlijks doen vele honderden kinderen mee aan de verschillende activiteiten die wij samen met tientallen vrijwilligers regelen en organiseren voor de jeugd van Aalsmeer.

Wil jij je steentje bijdragen aan dit mooie werk dan kun je reageren naar:
info@debinding.nl.

Beroepskrachten

Vanaf 1 januari 2020 is Tessa Westerhof is dienst bij de Binding.

De kampcommissie (ook vrijwilligers) is verantwoordelijk voor de organisatie van de zomerkampen. In overleg met de werkers wordt het kampthema vastgesteld, worden de leidinggroepen samengesteld en de trainingsdag voor de kampleiding georganiseerd.