Binding bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Binding. Dat is een veelomvattende taak. Voorbeelden van onderwerpen waar het Bindingbestuur zoal over vergadert zijn: subsidieaanvraag, relatie gemeente Aalsmeer, fondsenwerving en besteding van gelden, de kampen, locatiebeheer, veiligheid, automatisering, opleiding/training werkers en vrijwilligers en natuurlijk de activiteiten die de Binding op alle locaties organiseert.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester én uit vertegenwoordigers uit de diverse geledingen van de Binding. Zo probeert het bestuur op de hoogte te blijven van wat er zoal gaande is in het Bindingse en bij te sturen waar nodig.

Het bestuur vergadert 10 keer per jaar volgens de reguliere agenda.

Daarnaast schuift iedere 'groep' uit de Binding (kampcommissie, Bindingkoor, vrienden van de Binding etc.) één keer per jaar aan bij een bestuursvergadering. Zo kan er wat meer tijd worden besteed aan specifieke vragen of problemen.

De samenstelling van het bestuur per 1 maart 2019 is als volgt:

Martijn Stieva, (interim) voorzitter
Martine van der Laarse, secretaris  
Pieter de Breuk, penningmeester
Koen Persoon, bestuurslid
Dave van der Laarse, bestuurslid
Jan Joore, bestuurslid
Jos Buskermolen, bestuurslid

Coördinator Lenneke Heijjer is bij alle vergaderingen aanwezig.

Heb jij ook zoveel plezier beleefd aan de activiteiten van de Binding en/of heb je affiniteit met jeugd- en jongerenwerk in Aalsmeer en Kudelstaart? Wil je dat dit werk wordt voortgezet of misschien heb je wel andere goede ideeën over jeugd- en jongerenactiviteiten? Dan is dit je kans.

De Binding is een begrip in Aalsmeer. Jaarlijks doen vele honderden kinderen mee aan de verschillende activiteiten die onze 5 vaste medewerkers samen met tientallen vrijwilligers regelen en organiseren voor de jeugd van Aalsmeer.

Kampen, kindervakantieweek, tienerwerk, buitenspeeldagen, activiteiten onder- en naschooltijd in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer en het Cultuurpunt Aalsmeer, workshops over alcoholgebruik en Social Media, noem maar op.

Wij doen dit werk onder andere in opdracht van de Gemeente Aalsmeer die ons hier subsidie voor verleent.

De Binding maakt het mogelijk dat de medewerkers en vrijwilligers hun werk kunnen doen en om dat in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar twee bestuursleden.

Wil jij je steentje bijdragen aan dit mooie werk dan kun je reageren naar:
lenneke@debinding.nl, coördinator de Binding of bellen op 06-10683332.

Organisatie

Een team van beroepskrachten en vele vrijwilligers zet zich in voor het jeugd- en jongerenwerk in Aalsmeer en Kudelstaart.

De beroepskrachten (3 werkers op 2 locaties, ondersteund door 1 administratieve kracht) zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de activiteitenplannen en de organisatie en uitvoering van de verschillende activiteiten. De dagelijkse leiding is in handen van de teamcoördinator.

Het team van werkers wordt ondersteund en geadviseerd door het bestuur. Het bestuur stelt de beleidskaders vast en schept de randvoorwaarden. Het bestuur is samengesteld uit het DB (voorzitter, secretaris en penningmeester) en vertegenwoordigers van de verschillende geledingen. De helft van de bestuursleden is afkomstig uit de Doopsgezinde Gemeente. Allen zijn vrijwilliger.

De kampcommissie (ook vrijwilligers) is verantwoordelijk voor de organisatie van de zomerkampen. In overleg met de werkers wordt het kampthema vastgesteld, worden de leidinggroepen samengesteld en de trainingsdag voor de kampleiding georganiseerd.

Beroepskrachten

Lenneke Heijjer (teamleider), Lizanne Eveleens (combinatiefunctionaris Welzijn en Tieners), Tom Schutte (tienerwerker), Tessa Westerhof (tienerwerker en vrijwilligersondersteuner) en Jolanda Verdonk (administratief medewerkster).