Kringen

Vrienden1

Vroeger had ieder kamp een eigen kring. Dit waren activiteiten gedurende het hele jaar, waar je samen met je kampgroep aan deelnam. Tegenwoordig hebben we het allemaal al druk genoeg en daardoor zijn de kringen wat in de vergetelheid geraakt. Het BEAU heeft echter het idee opgevat om, in dit rare jaar waarin we elkaar weinig of niet zien door de Corona en voor het eerst in 77 jaar niet met elkaar op kamp gaan, de kringen weer nieuw leven in te blazen. In het najaar van 2020 zullen we daarom een paar kringen gaan organiseren in samenspraak met de leiding en deelnemers (bij de oudere kampen). Begin 2021 gaan we deze kringen met elkaar evalueren en bekijken of er behoefte is om deze vorm van samenkomst met elkaar voort te zetten. Heb je een idee voor een kringavond of -middag? Deel deze met je leiding of mail naar beau@debinding.nl.