Sportservice Haarlemmermeer

Sportservice Haarlemmermeer is het lokale sportloket voor gemeente Haarlemmermeer en informeert, adviseert en begeleidt mensen op sportgebied. Daarnaast adviseert en biedt Sportservice haar diensten aan in de regio Amstel- en Meerlanden. Onderdeel hiervan is onder andere het samenwerkingsverband Aangepast Sporten.
Sportservice Haarlemmermeer wil bij alle inwoners van Haarlemmermeer een gezonde leefstijl stimuleren en hen plezier en voldoening laten ervaren in sport en bewegen door:

• sport in de wijk te brengen;
• sport en bewegen op en rond scholen te stimuleren;
• sportverenigingen te versterken.

Door het versterken en het onderling verbinden van deze drie gebieden, kan iedereen van jong tot oud, naar eigen voorkeur aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen.

Sportservice Haarlemmermeer is onderdeel van Sportservice Noord-Holland.
Sportservice Noord-Holland is het uitvoerende bureau voor het provinciale sportbeleid. Sportservice Noord-Holland heeft acht Huizen van de Sport, waar Sportservice Haarlemmermeer er één van is.

Sportservice Haarlemmermeer werkt nauw samen met de gemeente Haarlemmermeer.
Gemeente Haarlemmermeer is de formele opdrachtgever van Sportservice Haarlemmermeer. Tussen Sportservice Haarlemmermeer en de gemeente vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang van activiteiten.