Vrijwilliger voor werkzaamheden Kampcommissie

 

Functie : Voorzitter

Korte omschrijving: De voorzitter coördineert en delegeert de werkzaamheden binnen de kampcommissie.

 Organisatie : Stichting de Binding, kampcommissie

De kampcommissie van Stichting de Binding organiseert zomerkampen voor kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar. Gemiddeld worden jaarlijks 7 kampen georganiseerd waarbij ruim 60 vrijwilligers als leiding actief zijn en ongeveer 250 kinderen/jongeren meegaan als deelnemer.

Werktijden : Maandelijkse vergaderavond (8/9 keer per jaar) op maandagavond en daarnaast kunnen deelwerkzaamheden naar eigen inzicht worden ingedeeld.

Taakomschrijving: De voorzitter maakt de agenda en leidt de KC vergaderingen. Verdere werkzaamheden betreffen het onderhouden van de contacten met de hoofdleiding en het samenstellen van de leidingteams samen met de beroepskracht van d Binding.

Eisen: De voorzitter is enthousiast over het Bindingwerk en stimuleert hiermee de andere vrijwilligers om hun taken goed uit te voeren. Inzicht en vaardigheid in vergaderen en gespreksvoering (ouders, deelnemers, leiding) is noodzakelijk.

Wat heeft de organisatie te bieden : Een fantastisch gevoel als er weer een kamp enthousiaste kinderen en leiding terugkeert na een geslaagd kamp.

Bijzonderheden: Interesse? Neem contact op met de voorzitter van de kampcommissie op 06-25556777.