Vrijwilliger voor werkzaamheden Kampcommissie

 

Functie : Penningmeester

Korte omschrijving: De penningmeester beheert de inkomsten en uitgavenstroom van de kampcommissie in samenwerking met de secretaresse.

Organisatie : Stichting de Binding, kampcommissie

De kampcommissie van Stichting de Binding organiseert zomerkampen voor kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar. Gemiddeld worden jaarlijks 7 kampen georganiseerd waarbij ruim 60 vrijwilligers als leiding actief zijn en ongeveer 250 kinderen/jongeren meegaan als deelnemer.

Werktijden: Maandelijkse vergaderavond (8/9 keer per jaar) op maandagavond en daarnaast kunnen deelwerkzaamheden naar eigen inzicht worden ingedeeld.

Taakomschrijving: De penningmeester houdt de betalingen bij van de kampdeelnemers en leiding  in samenwerking met de secretaresse. Hij bepaalt de kampbudgetten aan de hand van het aantal deelnemers en zorgt dat de verantwoordelijken binnen de kampen tijdig hun budget ontvangen. Na afloop van de kampen verzorgt de penningmeester de totale eindafrekening aan de hand van de uitgaven van de kampen. De penningmeester geeft advies ten aanzien van kampprijzen en uitgaven betreffende de trainingsdag en handelt verzekeringszaken af.

Eisen: De penningmeester heeft financieel inzicht nodig om een verstandig financieel beleid te voeren. Praktische vaardigheden in het werken met Excel en  internet bankieren zijn vereist.

Wat heeft de organisatie te bieden : Een fantastisch gevoel als er weer een kamp enthousiaste kinderen en leiding terugkeert na een geslaagd kamp.

Bijzonderheden: Interesse? Neem contact op met de voorzitter van de kampcommissie op 06-25556777.