Brainstorm over de toekomst van de Binding op 12 maart!

Vanaf 1 januari 2020 krijgt de Binding geen subsidie meer van de gemeente Aalsmeer. Het jeugd- en jongerenwerk is overgenomen door Buurtwerk, waar collega’s Lizanne Eveleens en Tom Schutte hun werk voortzetten. Voor de Binding betekent dit een verandering. We zijn niet meer verantwoordelijk voor het tienerwerk in Aalsmeer en Kudelstaart en kunnen geen gebruik meer maken van de subsidie die we hiervoor kregen. Natuurlijk blijft de Binding wel bestaan; de kampen zijn onverminderd populair en ook de Kindervakantieweek gaat gewoon door.

Op donderdagavond 12 maart willen wij met jullie, de achterban van de Binding, gaan nadenken over wat de Binding gaat worden. We willen met elkaar nadenken over vragen als: ‘Wat is de visie/missie van de Binding anno 2020?’ ‘Hoe willen wij de activiteiten van de Binding vorm gaan geven en is daar nog wel een betaalde werker voor nodig?’ ‘Is een 7-koppig bestuur nog noodzakelijk en in welke samenstelling?’ ‘Is er behoefte aan uitbreiding of juist krimp van de huidige activiteiten?’ ‘Welke zaken kunnen in de toekomst door vrijwilligers opgepakt gaan worden en hoe organiseren we dat?’ ‘Wat is onze relatie met de DGA en willen we deze relatie bestendigen/uitdiepen/versterken?’

Dit zijn grote vragen waar we jullie input graag over horen. Het BEAU organiseert daarom op 12 maart vanaf 19.30 uur een brainstorm avond, waar iedereen zijn of haar ideeën/zorgen/idealen/wensen over en voor de Binding kan uiten. U bent om 19.30 uur welkom in de Nieuwbouw boven aan de Zijdstraat 53 in Aalsmeer. Wilt u, voor zover mogelijk, van tevoren aangeven of u aanwezig kunt zijn? De ruimte is beperkt en bij  ruime animo (waar we natuurlijk op hopen!) zullen we moeten uitwijken naar de kerkzaal of een ander adres.

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u toch een bijdrage leveren? Dan nodigen we u van harte uit uw gedachten op de mail te zetten naar info@debinding.nl. Deze bijdragen zullen ook meegenomen worden in het vormgevende proces dat na 12 maart zal gaan plaatsvinden. Wij zullen u natuurlijk ook op de hoogte houden van de uitkomsten van deze avond en het verdere verloop van dit proces.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 12 maart in de Binding!