Kampcommissie

kampcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse zomerkampen. Onder het organiseren wordt onder andere verstaan: het zoeken en reserveren van de kamplocaties, het verzorgen van vervoer, inventaris, financiën, opgaven deelnemers, wat-nemen-we-mee-stencils en nog veel meer (kleine en grotere) praktische zaken. 

In overleg met de beroepskrachten van 'de Binding' worden de leidingteams van de kampen samengesteld. Voor de totale kampleiding van alle kampen bij elkaar wordt elk jaar in april een trainingsdag georganiseerd, waarbij de leiding met elkaar kennis maakt en het nieuwe kampthema wordt toegelicht. Het thema is een belangrijke rode draad door het kamp. 

Samenstelling van de kampcommissie
Eline Koopman [voorzitter]
Kitty Matthijs [penningmeester]
Marjanne Maarse (secretaris)
Merel Zaal (PR en indeling- en aanspreekpunt leiding)
Thomas Zekveld (locaties)
Derk Eling (vervoer) 
Susanne Prochazka (Inventaris, knutsel- sportspullen/ EHBO) 
Carla Jooren (coördinatie inschrijvingen en website)
Esther van Oorden (algemeen en keuken voorraadbeheer)

Lenneke Heijjer (vertegenwoordiger Binding bestuur) 

Mocht je interesse hebben in een taak binnen de kampcommissie neem dan gerust contact met ons op via kampen@debinding.nl (het mailadres wordt niet dagelijks gelezen)

-----

Hulp... of mee als leiding/kok
Alle leiding en kampcommissieleden organiseren de kampen op vrijwillige basis. Indien je wilt mee helpen (als leiding, kok) of je hebt goede ideeen kun je een mail sturen aan de kampcommissie via kampen@debinding.nl. Zet daar je telefoonnummer bij en alvast een korte omschrijving van je idee. Dan nemen we contact met je op.

Doneren
Een donatie is zeer welkom! We proberen de kampprijs zo laag mogelijk te houden, dus waar we kosten kunnen besparen helpt daarvoor. Je kunt doneren in geld, maar ook met middelen. (als je een vrachtwagen hebt voor het vervoer van fietsen (of als je een chauffeur bent en wilt rijden; trainers/leerzame-verdiepende activiteit voor tijdens de trainingsdag van de leiding, een goede locatie tip!.. enz..)  Indien je een donatie doet, graag er duidelijk bij zetten in de omschrijving van de betaling dat het een donatie is. Rekeningnummer kampcommissie:
NL46 RABO 0380 1357 28 t.n.v. Stichting de Binding

Voor overige vragen kun je mailen naar: kampen@debinding.nl (de mail wordt niet dagelijks bekeken)