Welzijn

Het tienerwerk van de Binding:

Het tienerwerk van de Binding draagt bij aan het maatschappelijk effect dat kwetsbare kinderen en jongeren (4-23 jaar) actief deel gaan nemen aan de samenleving en daar hun kwaliteiten gaan ontplooien. Doel hiervan is dat kinderen en jongeren die achterblijven in hun persoonlijke ontwikkeling worden gesignaleerd en ondersteund. Wij doen dat dmv het organiseren van tienerinlopen waar zorgsignalen door onze tienerwerkers worden opgevangen en worden doorgegeven, zodat tieners (op tijd) de weg vinden naar de hulpverlening.

De activiteiten die de Binding organiseert zijn zeer laagdrempelig en hebben als doel om tieners hun eigen verantwoordelijkheid te laten vergroten, eigen initiatief te kunnen tonen en zich weerbaar te kunnen maken in onze samenleving. Wij stimuleren ontmoeting onderling maar ook met volwassenen, denk aan de wijk waarin ze zich begeven. Verder ondersteunen wij ze bij creatieve, educatieve en recreatieve activiteiten. Vangen signalen op van probleemgedrag, zetten in op het voorkomen daarvan en spelen in op de behoefte van een tiener.