Sportservice Haarlemmermeer

Sportservice Haarlemmermeer
Sportservice Haarlemmermeer is het lokale sportloket voor gemeente Haarlemmermeer en informeert, adviseert en begeleidt mensen op sportgebied. Daarnaast adviseert en biedt Sportservice haar diensten aan in de regio Amstel- en Meerlanden. Onderdeel hiervan is onder andere het samenwerkingsverband Aangepast Sporten.
Sportservice Haarlemmermeer wil bij alle inwoners van Haarlemmermeer een gezonde leefstijl stimuleren en hen plezier en voldoening laten ervaren in sport en bewegen door:

• sport in de wijk te brengen;
• sport en bewegen op en rond scholen te stimuleren;
• sportverenigingen te versterken.

Door het versterken en het onderling verbinden van deze drie gebieden, kan iedereen van jong tot oud, naar eigen voorkeur aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen.

Sportservice Haarlemmermeer werkt nauw samen met de gemeente Haarlemmermeer.
Gemeente Haarlemmermeer is de formele opdrachtgever van Sportservice Haarlemmermeer. Tussen Sportservice Haarlemmermeer en de gemeente vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang van activiteiten.

Sportservice Haarlemmermeer is onderdeel van Sportservice Noord-Holland.
Sportservice Noord-Holland is het uitvoerende bureau voor het provinciale sportbeleid. Sportservice Noord-Holland heeft acht Huizen van de Sport, waar Sportservice Haarlemmermeer er één van is.

Naast de Haarlemmermeer is Sportservice Haarlemmermeer ook actief in andere gemeentes, namelijk Aalsmeer en Uithoorn.

 

SPORT
Sportservice Haarlemmermeer is al meer dan acht jaar actief  in de gemeente Aalsmeer en organiseert verschillende sportprojecten:


JeugdSportPas
Sportservice Haarlemmermeer coördineert de JeugdSportPas, sportstimuleringsproject waar kinderen van het basisonderwijs laagdrempelig  kennis kunnen maken met verschillende sporten bij de sportverenigingen. Verdeeld over vier periodes kunnen kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 zich via school of de website inschrijven voor vele lokale en regionale sporten. Bijna alle verenigingen uit de gemeente Aalsmeer doen mee met dit project.

JSP


Schoolsportkalender
Op de Schoolsportkalender staan de sporttoernooien die door verenigingen worden georganiseerd voor het basisonderwijs. Sportservice Haarlemmermeer stelt de Schoolsportkalender samen in overleg met de verenigingen en communiceert dit naar de scholen.

Combinatiefunctionaris
Na uitgebreid onderzoek onder scholen en verenigingen, over hoe de combinatiefunctionaris het beste ingezet kan worden, is in augustus 2013 echt een start gemaakt met de combinatiefunctionarissen. Clinics onder schooltijd om de schoolsporttoernooien te promoten en naschoolse sportactiviteiten zijn enkele voorbeelden van waar de combinatiefunctionarissen zich mee bezig houden.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de JeugdSportPas, SchoolSportKalender of combinatiefunctie Sport Aalsmeer kunt u een e-mail sturen naar Tom Schutte.