Algemene voorwaardes inschrijving KVW

Voorwaarden voor opgave en betaling kindervakantieweek 2017 de Binding

INSCHRIJVING – Uw kind is ingeschreven voor de Kindervakantieweek (KVW) wanneer u het hebt ingeschreven via de Bindingsite. U verplicht uzelf hiermee tot het betalen van het volledige entreegeld. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

 • BETALEN – Nadat u uw kind heeft ingeschreven is er direct een betaling verplicht.

 • GIFT en FONDS

De Binding vindt het belangrijk dat de KVW voor iedereen toegankelijk is. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen. Helaas is dit wel de werkelijkheid. Wij vragen om een extra gift, bovenop het inschrijfgeld van € 20,- p.p. Deze gift wordt besteed aan hen die het inschrijfgeld niet kunnen betalen en wel heel graag zouden willen meedoen. U kunt bij uw inschrijving aangeven of u een extra gift wilt doen. Wanneer u denkt voor dit potje in aanmerking te komen, neem dan contact op met Lenneke Heijjer(tel: 0297-326326) of via lenneke@debinding.nl. Uw aanvraag zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

 • AFZEGGINGEN - Het is voor onze organisatie zeer belangrijk dat een eventuele afzegging zo spoedig mogelijk via kindervakantieweek@debinding.nl wordt gemeld. Indien door ziekte of ongeval van de deelnemer of door bijzondere familieomstandigheden deelname aan de KVW onmogelijk is, zal de helft van het betaalde bedrag (€10,- per kind) teruggestort worden. In voorkomende gevallen kan een verklaring van een arts worden verlangd.
Redenen als ‘eigen vakantie’, ‘geen zin’, ‘vriendje of vriendinnetje gaat niet mee’, zijn geen argumenten om voor restitutie in aanmerking te komen. Het volledige bedrag (€20,- per kind) zal niet worden teruggestort.

SCHADE DOOR ONZORGVULDIG HANDELEN – Indien er schade is ontstaan aan materialen van derden door onzorgvuldig gebruik of handelen van de deelnemer, zullen de kosten van herstel achteraf bij de deelnemer in rekening worden gebracht. 

 • BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN / DIEET / MEDICIJNGEBRUIK – Wij verzoeken u bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld medicijngebruik ruim vóór de KVW d.m.v. het bijzonderhedenformulier aan te geven. Vanzelfsprekend wordt er met vertrouwelijke informatie zeer zorgvuldig omgegaan.

  Inschrijving voor de KVW betekend acceptatie van deze regels voor opgave en betaling.

 

Aalsmeer, april 2017

de Binding