Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor opgave en betaling zomerkampen 2018 de Binding
Voorwaarden voor opgave en betaling activiteiten de Binding

Voorwaarden voor opgave en betaling zomerkampen 2018 de Binding

INSCHRIJVING – Uw kind is ingeschreven voor een kamp wanneer u het hebt ingeschreven via de Bindingsite. U verplicht uzelf hiermee tot het betalen van het volledige kampgeld. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. (mits van te voren anders aangegeven, bijvoorbeeld in geval van loting.)

BETALEN – Nadat u uw kind heeft ingeschreven is er direct een aanbetaling verplicht. (mits van tevoren anders aangegeven, bijvoorbeeld in geval van loting.)

Betaling gaat in twee termijnen, waarbij bij de eerste betaling minstens de helft van het kampgeld verschuldigd is. In maart ontvangt u de tweede betalingsopdracht voor de betaling van het resterende kampgeld. De tweede betaling dient beslist vóór 1 april 2018 te worden voldaan.

Deelname aan het kamp is pas mogelijk als het volledige kampgeld is overgemaakt.

KAMPFONDS – De Binding vindt het belangrijk dat de kampen voor iedereen toegankelijk zijn. De prijs mag nooit een reden zijn om niet aan een kamp deel te nemen. Daarom heeft de Binding een speciaal fonds. Wanneer u denkt voor een gehele of gedeeltelijke bijdrage in aanmerking te komen, neem dan contact op met één van de beroepskrachten van de Binding, Lenneke Heijjer (tel 0297 – 326 326) of de voorzitter van de kampcommissie, Kitty Matthijs (tel: 0297- 328 299). De aanvraag zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.  

GIFT – Een gift is uiteraard zeer welkom. Deze gift wordt besteed aan hen, die de volledige kampprijs niet kunnen betalen of voor de aanschaf van nieuw kampmateriaal.

ANNULERINGSVERZEKERING – Deze dient door de deelnemers zelf te worden afgesloten.

AFZEGGINGEN – Het is voor onze organisatie zeer belangrijk dat een eventuele afzegging zo spoedig mogelijk bij de administratie wordt gemeld. Indien door ongeval of ziekte van de deelnemer deelname aan het kamp onmogelijk is, zal er voor volledige restitutie aanspraak gedaan moeten worden op de door de deelnemer zelf afgesloten annuleringsverzekering

Bij afzeggingen die niet onder een annuleringsverzekering vallen (redenen als ‘eigen vakantie’, ‘geen zin’, ‘vriend of vriendin gaat niet mee’), zal volgens onderstaande regels een deel van het betaalde bedrag worden terugbetaald of, wanneer dit nog niet voldaan is, zal alsnog een deel in rekening worden gebracht.

  • Bij afzegging vóór 1 mei 2018 is er een betalingsverplichting van 50% van de gehele kampprijs.
  • Bij afzegging vanaf 1 mei 2018 is er een betalingsverplichting van 85% van de gehele kampprijs.

SCHADE DOOR ONZORGVULDIG HANDELEN – Indien er schade is ontstaan aan materialen van derden door onzorgvuldig gebruik of handelen van de deelnemer, zullen de kosten van herstel achteraf bij de deelnemer in rekening worden gebracht. 

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN / DIEET / MEDICIJNGEBRUIK – Wij verzoeken u bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een bepaald dieet en/of medicijngebruik ruim vóór het kamp, met de hoofdleiding van het kamp te bespreken. Vanzelfsprekend wordt er met vertrouwelijke informatie zeer zorgvuldig omgegaan.

FOTO EN FILMOPNAMES TIJDENS DE KAMPEN– Tijdens de kampen worden er regelmatig foto en filmopnames gemaakt. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat het ons dan even weten via info@debinding.nl

Inschrijving voor dit kamp betekend acceptatie van deze regels voor opgave en betaling.

Aalsmeer, oktober 2017
Kampcommissie stichting de Binding

Voorwaarden voor opgave en betaling activiteiten de Binding

INSCHRIJVING – Uw kind is ingeschreven voor een activiteit wanneer u het hebt ingeschreven via de Bindingsite. U verplicht uzelf hiermee tot het betalen van het volledige activiteitengeld. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

BETALEN – Nadat u uw kind heeft ingeschreven is er direct een betaling verplicht. (mits van tevoren anders aangegeven, bijvoorbeeld in geval van loting.)

Deelname aan een activiteit is pas mogelijk als het volledige activiteitgeld is overgemaakt.

BINDINGFONDS – De Binding vindt het belangrijk dat de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. De prijs mag nooit een reden zijn om niet aan een activiteit deel te nemen. Daarom heeft de Binding een speciaal fonds. Wanneer u denkt voor een gehele of gedeeltelijke bijdrage in aanmerking te komen, neem dan contact op met één van de beroepskrachten van de Binding, Lenneke Heijjer (tel 0297 – 326326 of 06-10683332)-. De aanvraag zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.  

GIFT – Een gift is uiteraard zeer welkom. Deze gift wordt besteed aan hen, die de volledige activiteitengeld niet kunnen betalen of voor de aanschaf van nieuw materiaal.

AFZEGGINGEN – Het is voor onze organisatie zeer belangrijk dat een eventuele afzegging zo spoedig mogelijk bij de administratie wordt gemeld. Indien door ongeval of ziekte van de deelnemer deelname aan een activiteit onmogelijk is, zullen wij de volgende afspraken hanteren:

Bij afzeggingen met reden als ‘eigen vakantie’, ‘geen zin’, ‘vriend of vriendin gaat niet mee’, zal het betaalde bedrag NIET worden terugbetaald.

Bij afzeggingen met reden ziekte/ongeval, zal het betaalde bedrag WEL worden terugbetaald maar bij twijfel ontvangen wij hierover wel een bevestiging van een huisarts.

SCHADE DOOR ONZORGVULDIG HANDELEN – Indien er schade is ontstaan aan materialen van derden door onzorgvuldig gebruik of handelen van de deelnemer, zullen de kosten van herstel achteraf bij de deelnemer in rekening worden gebracht. 

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN / DIEET / MEDICIJNGEBRUIK – Wij verzoeken u bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een bepaald dieet en/of medicijngebruik ruim vóór een activiteit, met de begeleiding van de activiteit te bespreken. Vanzelfsprekend wordt er met vertrouwelijke informatie zeer zorgvuldig omgegaan.

FOTO EN FILMOPNAMES TIJDENS ACTIVITEITEN– Tijdens onze activiteiten worden er regelmatig foto en filmopnames gemaakt. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat het ons dan even weten via info@debinding.nl

 • AFZEGGINGEN BIJ ZEER SLECHT WEER– Bij slecht weeromstandigheden hebben wij het recht om de activiteit af te zeggen. Het betaalde bedrag zal NIET worden terugbetaald omdat de kosten al gemaakt zijn.

 Inschrijving voor deze activiteit betekend acceptatie van deze regels voor opgave en betaling.

Aalsmeer, oktober 2017
De Binding